Maatregelen coronavirus

Maatregelen kinderopvang
Voor de opening van het kinderdagverblijf moeten wij ons natuurlijk blijven houden aan een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.

Wij hebben al deze maatregelen beschreven in een protocol. Het protocol bevat algemene informatie en informatie specifiek gericht op de locaties. Alle ouders hebben een protocol ontvangen en zijn dus bekend met alle maatregelen.

Noodopvang
Vanaf 11 mei bieden we voor de dagopvang en BSO nog steeds noodopvang voor kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen.

Inschrijven en rondleidingen
Mocht u op dit moment graag uw kind(eren) in willen schrijven dan kan dit via de website: contact en inschrijven. We nemen uw inschrijving dan in behandeling en zullen hierna telefonisch contact met u opnemen. Zolang de maatregelen nog van kracht blijven, stellen we het plannen van een rondleiding liever nog even uit.

Afmelden kinderen

Mocht u gebruik moeten maken van de “noodopvang” dan kunt u dit melden via onderstaand mailadres. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

Dagopvang: info@kinderdagverblijfdolfijn.nl
BSO: bso@kinderdagverblijfdolfijn.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Vraag en Antwoord

Op welke websites vind ik meer algemene informatie?

RIVM (www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden)
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang)

Mag mijn kind komen wanneer maar één van de ouders een cruciaal beroep heeft?

De grootste vraag en onduidelijkheid voor iedereen blijft of kinderen wel of niet naar de “noodopvang” mogen komen. Het uitgangspunt bij één ouder die een vitale functie uitvoert is dat ze de opvang zelf thuis moeten regelen. Wij begrijpen dat er sommige ouders echt geen andere oplossing hebben en deze ouders willen we graag helpen. U moet wel begrijpen dat we dit alleen in uiterste nood doen en dat we in het belang van alle kinderen en leidsters liever de kinderen thuis laten. Wij voelen ons als organisatie erg verantwoordelijk om ons aan de gestelde maatregelen te houden. Natuurlijk in de hoop dat het virus snel zou indammen. We gaan er vanuit dat u hierin uw verantwoordelijkheid neemt. Als u de opvang niet anders kunt regelen, dan kunt u hierover contact opnemen met Dolfijn.

Kinderen uit één ouder gezin waarvan de ouder werkzaam is in een vitale functie hebben vanzelfsprekend recht op opvang.

Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.

Krijg ik mijn geld terug van de uren dat ik geen gebruik maak van de kinderopvang?

Ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, krijgen een compensatie van de eigen bijdrage. Om in aanmerking te komen is het van belang dat je je factuur ook nu volledig door blijft betalen. De Rijksoverheid schrijft daar op dit moment het volgende over:

Het is de bedoeling dat de Belastingdienst de eigen bijdragen van ouders aan de 3.500 kinderopvangorganisaties overmaakt. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Aan gebruik van noodopvang zijn geen extra kosten verbonden.

Voor wie is de compensatie bedoeld?

Ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, kunnen hun geld terugkrijgen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen die nu aan het werk zijn.

Deze maatregel geldt helaas niet voor klanten die een andere bijdrage in de kosten dan de kinderopvangtoeslag ontvangen. Zodra wij meer weten, informeren wij je hier over.

Moet ik alle kosten blijven betalen aan de kinderopvang?

Ja. Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. Dan behoud je je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.

Een deel van de kosten die je maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage betaal je aan de kinderopvangorganisatie.

De rijksoverheid meldt dat het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 6 april, later wordt overgemaakt aan de kinderopvangorganisaties. Kijk voor meer informatie op nos.nl/l/2327783

Heb je nog andere vragen?

Heb je een vraag die ondanks deze informatie nog niet is beantwoord? Stel deze dan via een e-mail aan info@kinderdagverblijfdolfijn.nl

We wensen u allen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd en hopen dat we hier samen met u doorheen gaan komen.