Dagopvang Luchen

Bredeschool Luchen DagopvangDeze locatie is gevestigd in Brede School Luchen aan de Graspieper in Mierlo. Deze locatie biedt opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De kinderen zijn verdeeld  in 4 horizontale groepen:

Guppies:             0-2 jaar
Zeepaardjes:      0-2 jaar
Inktvissen:         2-4 jaar                                                                                            Zeeleeuwtjes:    2-4 jaar

Wij zijn samen met OBS ’t Schrijverke participant in de Brede School. Een groot voordeel van de Brede School is, dat alle voorzieningen zich onder één dak bevinden. Er wordt zorg gedragen voor een doorlopend aanbod van onderwijs, kinderopvang en vrijetijdsbesteding. Mede hierdoor ervaren de kinderen geen echte overgang tussen onderwijs en kinderopvang.

Door de kleinschaligheid hebben kinderen dezelfde vertrouwde gezichten om zich heen van pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders. Door te werken met verschillende leeftijdsgroepen zorgen we voor een gepaste uitdagende omgeving en activiteiten voor de kinderen.

De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een geldig diploma, VOG, VVE-certificaat en EHBO diploma.

Elke groep werkt volgens een vaste dagindeling. Omdat we regelmaat belangrijk vinden voor de kinderen zijn er vaste momenten die het verloop van de dag bepalen, zoals eten en drinken, verschonen en slapen. In de tussenliggende periodes worden activiteiten ondernomen die aansluiten bij de behoeften van de kinderen en bij de ontwikkelingsfases waarin zij verkeren. De baby’s nemen hun eigen dagritme  mee van thuis. Als ze wat ouder worden, rollen ze langzaam in het vaste dagritme.

Contactgegevens

Graspieper 10B
5731 SP Mierlo
0492 – 724 804

LRK:       114 5888 67

© 2023 Kinderdagverblijf Dolfijn