Kinderopvangtoeslag

Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen.

De Wet kinderopvang regelt de financiering van de opvangkosten. In de wet sluiten de ouders zelf een overeenkomst met het kinderdagverblijf. De rijksoverheid deelt in de kosten voor de kinderopvang. Ouders vragen deze tegemoetkoming zelf aan. De Belastingdienst voert de regeling uit en stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op de rekening van de ouders. Voor het aanvragen van de tegemoetkoming heeft u onderstaand registratienummer Landelijk Register nodig.

KDV Dolfijn Pastoor de Winterstraat 7 502325793
KDV Dolfijn Graspieper 10B 114588867
BSO Dolfijn Just4Kids Heer van Grevenbroeckweg 1 368102646
BSO Dolfijn Just4Kids Graspieper 10B 194404675
BSO Dolfijn TienerTop P. de Winterstraat 7 948150968

Wet kinderopvang

Besluit Kinderopvangtoeslag per 01-01-2016 (PDF)

Met de Wet kinderopvang regelt de overheid ook de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht het kinderdagverblijf te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook zijn zij verplicht ouders te informeren over het gevoerde beleid. Elk kinderdagverblijf is verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken zoals bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van veiligheid, openingstijden en de prijs. De Maatschappelijke Ondernemers Groep (MO), de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang en BOink belangenvereniging van ouders in de kinderopvang hebben die afspraken vastgelegd in een convenant.

Kinderdagverblijf Dolfijn is lid van de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang. Uiteraard blijven naast dit convenant de eisen uit wet- en regelgeving en de CAO-afspraken gelden.

Toeslagcalculator

Bereken vrijblijvend met de calculator uw toeslag voor de kinderopvang.

© 2024 Kinderdagverblijf Dolfijn