Oudercommissie

Oudercommissie

In het kader van de Wet Kinderopvang is ieder kinderdagverblijf wettelijk verplicht om een oudercommissie te hebben. Deze oudercommissie wordt door het kinderdagverblijf ingesteld. De leden van de oudercommissie worden door ouders gekozen uit ouders van wie de kinderen bij Dolfijn worden opgevangen.

Taak Oudercommissie

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en de ouders, door mee te praten over het beleid van het kinderdagverblijf (dagopvang en buitenschoolse opvang).

De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de directie van het kinderdagverblijf.

Bij kinderdagverblijf Dolfijn bestaat de oudercommissie altijd uit een adviescommissie. Indien er genoeg animo is, is er ook een activiteitencommissie.

Wie zijn wij?

Rianne Hampton voorzitter moeder van Emma, Thomas, Hugo en Lauren
Joyce Roodvoets secretaris moeder van Donna en Mila
Ellen Peters lid moeder van Roos, Max en Anna
Jolanda Willemse lid moeder van Dorien en Janna
Eline Thijssen lid moeder van Floris

Wat doen wij?

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid van het kinderdagverblijf (dagopvang en buitenschoolse opvang). Het doel van de oudercommissie is bewaking van de kwaliteit van ons “kinderdagverblijf”. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de directie van het kinderdagverblijf.

Informatie

Regelmatig zal er een nieuwsbrief verschijnen (het streven is 4 maal per jaar), waarin de oudercommissie u op de hoogte zal houden van hetgeen waar ze mee bezig is. Het reglement van de oudercommissie ligt ter inzage op het kinderdagverblijf. Heeft u vragen over de oudercommissie, neemt u dan contact op met een van de leden van de oudercommissie of via de directie van kinderdagverblijf Dolfijn.

Contact

Voor vragen of informatie kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Uw e-mailadres (nogmaals)

  Onderwerp

  Uw bericht

  © 2023 Kinderdagverblijf Dolfijn