GGD Inspecties

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom jaarlijks een inspectie uit. Kindercentra en gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden in een register bij de gemeente opgenomen. Ouders hebben alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het kindercentrum of gastouderbureau waarvan zij gebruik maken bij de gemeente is geregistreerd. Kinderdagverblijf Dolfijn en Buitenschoolse Opvang Dolfijn (Just4Kids) zijn opgenomen in het kinderopvangregister van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Inspectierapport KDV Toff 2018

Inspectierapport BSO TienerTop 2018

Inspectierapport KDV Luchen 2018

Inspectierapport BSO Luchen 2018

Inspectierapport BSO Centrum 2018