GGD Inspecties

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom jaarlijks een inspectie uit. Kindercentra en gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden in een register bij de gemeente opgenomen. Ouders hebben alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het kindercentrum of gastouderbureau waarvan zij gebruik maken bij de gemeente is geregistreerd. Kinderdagverblijf Dolfijn en Buitenschoolse Opvang Dolfijn (Just4Kids) zijn opgenomen in het kinderopvangregister van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Inspectierapport KDV Toff 2019

Inspectierapport BSO TienerTop 2019

Inspectierapport KDV Luchen 2019

Inspectierapport BSO Luchen 2019

Inspectierapport BSO Centrum 2019

Inspectierapport KDV Toff 2020

Inspectierapport BSO TienerTop 2020

Inspectierapport Luchen dagopvang 2021

Inspectierapport locatie Toff 2021

Inspectierapport BSO Just 4 Kids locatie Centrum 2021

Inspectierapport DEF OVR Kinderdagverblijf Dolfijn (BSO) locatie Vesperstraat

Inspectierapport DEF ONR locatie Vesperstraat 2021

Inspectierapport BSO locatie Luchen 2021

Inspectierapport locatie Toff maart 2022

Inspectierapport locatie TienerTop april 2022

Inspectierapport KDV Luchen mei 2022

Inspectierapport BSO Luchen 2022

© 2023 Kinderdagverblijf Dolfijn